Disclaimer Timmer & van Meurs Advocaten

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Timmer & van Meurs Advocaten stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Timmer & van Meurs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan ons. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ons bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ons. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming Timmer & van Meurs advocaten.

De advocaten

mail     Orde van advocaten     disclaimer klein isclaimer

8260 AB Kampen
Tel   038 33 22 666

Postbus 90
IJsselkade 37

CONTACT? BEL 038 33 22 666

Timmer & van Meurs Advocaten
front4brug
header foto
header foto