Mediation

Als twee of meer partijen een geschil hebben kan dat opgelost worden via een procedure voor de rechtbank of door onderling overleg en onderhandeling.

Het onderling overleg, de onderhandelingen verlopen vaak beter als die door een onafhankelijke bemiddelaar begeleid worden. Zo'n bemiddelaar heet mediator.

In alle gevallen, dus ook en misschien wel vooral tijdens echtscheidingen kan de mediator een belangrijke rol rol hebben. De mediator is eerst en vooral onafhankelijk. Hij treed nadrukkelijk voor geen van de partijen op. Partijen kunnen zich tijdens de gesprekken met de mediator laten bijstaan door een advocaat. Dat moeten zij dan wel overeenkomen bij de eerste gesprekken met de mediator.

Partijen sluiten een overeenkomst waarin de regels voor de mediation staan en dat als er een resultaat bereikt wordt dit resultaat in een overeenkomst tussen partijen wordt vastgelegd.

In een echtscheiding zal nadat tijdens de mediation alle afspraken gemaakt zijn nog een procedure volgen omdat de wet bepaald dat een echtscheiding pas voltooid is na inschrijving van een echtscheidingbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand. De procedure neemt echter weinig tijd in beslag omdat de rechtbank op verzoek van partijen eigenlijk allen maar de reeds gemaakte afspraken in een beschikking vast legt.

Tenslotte is het zo dat ook de beëindiging van een samenwoning, samen-levingsovereenkomst en/of een geregistreerd partnerschap via mediation tot stand gebracht kan worden.

Voor vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Mr Karla Visscher die lid is van de VFas en scheidingsmediator.

De advocaten

mail     Orde van advocaten     disclaimer klein isclaimer

8260 AB Kampen
Tel   038 33 22 666

Postbus 90
IJsselkade 37

CONTACT? BEL 038 33 22 666

Timmer & van Meurs Advocaten
front4brug
header foto
header foto