Raadkamer

De Raadkamer wordt gevormd door een drietal rechters in de rechtbank die beslissen op verzoeken die door de officier van justitie, verdachten of belanghebbenden worden ingediend. De Raadkamer zal de indiener van het verzoek op een zitting horen over het gedane verzoek en op de zitting daarover vragen stellen. Er wordt hoor en wederhoor toegepast.

Veel beslissingen van de Raadkamer betreffen het voortzetten van de voorlopige hechtenis na de periode van 3 dagen bij de politie en de 14 dagen van de Rc. Door de Raadkamer wordt gekeken naar de op dat moment bekende feiten en de stand van het onderzoek. De Raadkamer kan de gevangenhouding (voortzetting van de voorlopige hechtenis) bevelen voor de duur van maximaal 90 dagen. Daarnaast kan de Raadkamer op verzoek van de verdachte de voorlopige hechtenis opheffen of schorsen, al dan niet onder voorwaarden.

De Raadkamer beoordeeld verder onder meer de navolgende verzoeken:

Strafrecht pagina

Home pagina

De advocaten

mail     Orde van advocaten     disclaimer klein isclaimer

8260 AB Kampen
Tel   038 33 22 666

Postbus 90
IJsselkade 37

CONTACT? BEL 038 33 22 666

Timmer & van Meurs Advocaten
front4brug
header foto
header foto