De Rechter-commissaris

De Rc is een rechter die deel uitmaakt van een rechtbank. De Rc is belast met het onderzoek in strafzaken. Hij neemt beslissingen over zaken als huiszoeking, telefoontaps etc. Daarvoor is zijn toestemming nodig. Daarnaast hoort de Rc getuigen tijdens het onderzoek dus voorafgaand aan de zitting waarbij het gaat om vast te stellen of iemand schuldig is of niet en of en zo ja welke straf er opgelegd moet worden.

Een belangrijke taak van de Rc is verder het nemen van een beslissing over de voorlopige hechtenis na de eerste drie dagen hechtenis bij de politie. Als er voldoende verdenking is dat de verdachte een strafbaar feit heeft begaan en het feit is ernstig genoeg kan de rechter commissaris de bewaring bevelen voor een maximum van 14 dagen.

De Rc kan ook de de bewaring verlenen en direct of op verzoek na enige tijd schorsen waarbij dan aan de verdachte voorwaarden worden opgelegd waaraan hij zich dient te houden. Bij overtreding van de voorwaarden kan de Rc bepalen dat de verdachte weer in voorlopige hechtenis komt vast te zitten.

Tenslotte kan aan de Rc gevraagd worden om een voorwaardelijk opgelegde straf voorlopig direct om te zetten naar een onvoorwaardelijke straf als iemand de voorwaarden die bij het voorwaardelijke deel van de straf hoorden heeft overtreden. In een later stadium zal de rechtbank dan een definitief oordeel geven. Dus het overtreden van een de voorwaarden bij een voorwaardelijk opgelegde straf kan een snelle gevangenzetting met zich meebrengen.

Strafrecht pagina

Home pagina

De advocaten

mail     Orde van advocaten     disclaimer klein isclaimer

8260 AB Kampen
Tel   038 33 22 666

Postbus 90
IJsselkade 37

CONTACT? BEL 038 33 22 666

Timmer & van Meurs Advocaten
front4brug
header foto
header foto