Vasthouden

Duur van het vasthouden door de politie

 

Arrestatie

Als de politie iemand arresteert moet er sprake zijn van een goede verdenking van een strafbaar feit. De politie moet in principe direct overgaan tot het verhoor en mag u daarvoor gedurende 6 uren vasthouden. Die termijn gaat in op het moment dat u aankomt op het politiebureau.

In bepaalde gevallen en in ieder geval bij verdenking van een ernstig strafbaar feit moet de politie u in staat stellen om voorafgaand aan het verhoor met een advocaat te spreken. Als u te kennen geeft dat u van dat recht gebruik wilt maken wordt de advocaat die op die dag dienst heeft (piket) gewaarschuwd en die zal u zo spoedig mogelijk (binnen 2 uur) bezoeken. Er zijn geen kosten verbonden voor u aan dit gesprek. Natuurlijk mag en kunt u aangeven dat u gebruik wil maken van uw eigen advocaat. Die zal dan gewaarschuwd worden. Mogelijk zal die wel kosten rekenen voor het gesprek. Het is verstandig om hiernaar van te voren te informeren.

In verzekeringstelling

Voor afloop van de zes uur moet een hulpofficier van justitie, vaak is dit iemand van de politie, bepalen of u inverzekering wordt gesteld. Als dit het geval is duurt die termijn 72 uur. In alle gevallen wordt dan opnieuw de piketadvocaat gewaarschuwd die op gesprek komt. Het gesprek met de advocaat is eveneens kosteloos.

Bewaring

Als justitie u na die 72 uur nog langer wil vasthouden moet de rechter-commissaris daarover een beslissing nemen. Op dat moment wordt u vervoerd naar de rechtbank waar de rechter-commissaris zit en wordt wederom de advocaat gewaarschuwd. De advocaat zal dan met u uw kansen bespreken en u advies geven. De rechter-commissaris kan bepalen dat u voor 14 dagen wordt vastgehouden. Ook kan de rechter-commissaris bepalen dat u onder bepaalde voorwaarden op vrije voeten gesteld zult worden.

Gevangenhouding

Na afloop van de bewaring van 14 dagen kan justitie aan de raadkamer van de rechtbank verzoeken om de voorlopige hechtenis te laten voortduren. Het gaat dan over een termijn van maximaal 90 dagen. Weer wordt de advocaat gewaarschuwd en zal hij vooraf een gesprek met u voeren over uw mogelijkheden en kansen.

Schorsing

Het is op elk moment mogelijk als u vast zit om via uw advocaat een verzoek tot schorsing in te dienen. Dan moet er wel een goede reden aangevoerd worden voor de schorsing.

Strafrecht pagina

Home pagina

De advocaten

mail     Orde van advocaten     disclaimer klein isclaimer

8260 AB Kampen
Tel   038 33 22 666

Postbus 90
IJsselkade 37

CONTACT? BEL 038 33 22 666

Timmer & van Meurs Advocaten
front4brug
header foto
header foto