Informatieblad Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

 

Inleiding

Het slagen van de schuldsaneringsregeling is vooral uw eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van u een actieve houding verwacht bij het naleven van de hieronder genoemde verplichtingen. Dit betekent dat u zelf het initiatief moet nemen bij eventuele problemen.

 

Duur

De rechtbank bepaalt hoe lang de schuldsanering zal duren. De normale duur van de schuldsaneringsregeling is 3 jaar.

 

Bewindvoerder en rechter-commissaris

Als de rechtbank u tot de schuldsaneringsregeling toelaat, benoemt de rechtbank een bewindvoerder en een rechter-commissaris.

De bewindvoerder controleert of u uw verplichtingen in de schuldsaneringen naleeft. Ook beheert hij/zij de boedelrekening. U kunt bij de bewindvoerder terecht met vragen over uw schuldsanering, maar de bewindvoerder is geen hulpverlener.

De rechter-commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder. De bewindvoerder brengt regelmatig een verslag uit naar de rechter-commissaris. Van dat verslag ontvangt u een kopie.

 

Blokkade op bankrekening(en)

Het is mogelijk dat uw bankrekening(en) geblokkeerd kunnen/zullen worden. Deze actie voeren de meeste banken uit eigen beweging uit het moment dat zij kennis hebben genomen van een schuldsanering. Dit heeft als doel om de vorderingen van de banken vast te zetten c.q. te bepalen. Indien de rekening is geblokkeerd neemt u dan contact met mij op.

 

Informatieplicht

U bent verplicht de bewindvoerder direct alle informatie te geven waarom hij/zij vraagt. Daarnaast moet u de bewindvoerder zelf ook informatie verstrekken waarvan u weet of vermoedt dat deze voor de schuldsaneringsregeling van belang zijn, zoals bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen in uw thuis en/of financiële situatie. Voor een buitenlands verblijf dient u toestemming te vragen aan de bewindvoerder/rechter-commissaris.

 

Arbeids- en sollicitatieplicht

Tijdens de schuldsanering hebt u een arbeidsplicht. U moet gedurende de regeling minimaal 36 uur per week werken tenzij u hiertoe niet in staat bent vanwege bijv. medische beperkingen. Als u samen in de schuldsanering zit geldt dit voor beide echtgenoten of partners. Als u kinderen hebt geldt de arbeidsplicht ook. De arbeidsplicht betekent dat u fulltime beschikbaar moet zijn voor werk. Verder mag u geen fulltime opleiding volgen. Als u geen betaald werk heeft moet u wekelijks solliciteren en u moet zich inschrijven als werkzoekende bij het UWV-Werkbedrijf en ten minste 3 uitzendbureaus. U moet door middel van 4 sollicitatiebrieven kunnen aantonen dat u heeft gesolliciteerd. U dient de bewindvoerder hiervan kopieën te verstrekken. Als u door de Gemeentelijke Sociale Dienst bent vrijgesteld om te solliciteren geldt dat niet voor de schuldsanering en moet u dus wel solliciteren. Alleen onder bijzondere omstandigheden kunt u een vrijstelling krijgen van ene sollicitatieplicht. Bewijsstukken van sollicitaties moet u maandelijks aanleveren aan de bewindvoerder.

 

 

Vrij te laten bedrag

De rechter-commissaris bepaalt welk deel u van uw inkomen mag houden. Dit heet het vrij te laten bedrag. De bewindvoerder rekent dit uit met behulp van een invulblad, dat u ook zelf kunt vinden op wsnp.rvr.org Zo spoedig mogelijk na het huisbezoek zal de bewindvoerder dit vrij te laten bedrag voor u uitrekenen. Alles wat u per maand aan inkomsten (met uitzondering van de kindertoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag kindgebonden budget etc.) ontvangt boven dit bedrag (vtlb), moet u aan de bewindvoerder afdragen. Inkomstenbelasting is ook inkomen.

 

Afdrachtplicht

U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste betalingen aan de boedel ook indien deze betalingen worden gedaan door uw werkgever of uitkeringsinstantie.

 

Beslag

Als er beslag is gelegd op uw salaris of uitkering zal de bewindvoerder ervoor zorgen dat dit beslag komt te vervallen.

 

Bezittingen

U mag tijdens de schuldsanering geen goederen verkopen of weggeven. Ook mogen er geen grote geldbedragen van uw bankrekening worden opgenomen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder kan een eigen huis of spullen van waarde, zoals een auto of een caravan, verkopen. Uw normale inboedel mag u gewoon houden.

 

Schulden

Tijdens de schuldsanering mag niet worden afbetaald op oude schulden, tenzij hierover met de bewindvoerder afspraken zijn gemaakt. De vaste lasten zoals huur, gas en electra, verzekeringen etc. moeten op tijd worden betaald. Tijdens de schuldsanering mag u geen nieuwe schulden maken. U kunt verplicht worden om budgetbeheer of andere hulp te regelen.

 

Postblokkade

Bij het begin van de schuldsanering wordt voor een periode van tenminste dertien maanden een postblokkade op uw adres gelegd. De voor u bestemde post wordt eerst naar de bewindvoerder gestuurd wat tot vertraging in uw postontvangst leidt. De bewindvoerder maakt met u afspraken over het ophalen of doorzenden van uw post.

 

“Schone lei”

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de schuldsanering op verzoek van de bewindvoerder of de rechter-commissaris tussentijds worden omgezet naar een faillissement. Ook kan de rechtbank besluiten u aan het einde van de schuldsanering “de schone lei” te onthouden. In beide gevallen blijft u met de schulden zitten. Als u uw verplichtingen uit de schuldsanering nakomt krijgt u na afloop van de schuldsanering “een schone lei”. Dit betekent dat u niet langer verplicht bent om de schulden te betalen die u op het  moment van de toelating had. 

De advocaten

mail     Orde van advocaten     disclaimer klein isclaimer

8260 AB Kampen
Tel   038 33 22 666

Postbus 90
IJsselkade 37

CONTACT? BEL 038 33 22 666

Timmer & van Meurs Advocaten
front4brug
header foto
header foto