Timmer & van Meurs
-ADVOCATUUR-

Advocatuur

Advocaten adviseren en bemiddelen cliënten onafhankelijk, doch partijdig op juridisch gebied en zijn bevoegd om in opdracht van cliënten te procederen bij diverse rechtbanken. Hoewel het niet verplicht is om een advocaat te hebben kan het voor veel mensen lastig zijn om afstand te doen van eigen zaken waarbij niet iedereen voldoende kennis heeft van het rechtssysteem om zelf succesvol een zaak te kunnen voeren.

Nederlandse Orde van Advocaten

Alle advocaten in Nederland zijn verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De Orde heeft beroepsregels opgesteld waaraan elke advocaat zich heeft te houden. Deze regels schrijven voor dat advocaten te allen tijde, deskundig, integer, onafhankelijk, partijdig en vertrouwelijk handelen. De eisen die worden gesteld aan de beroepsuitoefening variëren verder van het voeren van een adequate financiële administratie tot het afsluiten van een verplichte beroepsverzekering. Op deze manier wil de Orde de kwaliteit van de advocaat waarborgen om het belang van een ieder in Nederland te dienen. Iedereen moet toegang hebben tot het recht, arm of rijk, schuldig of onschuldig.

De juridische werkzaamheden beslaan in het algemeen 60/80 procent uit behandeling en afwikkeling van faillissementen. De rest van de tijd wordt ingevuld door deelname aan beroepsverenigingen, overleg of vergaderen. De resterende tijdsbesteding zorgt er veelal voor dat de 40-urige werkweek wordt overschreden. Een flexibele werkhouding wordt verondersteld aanwezig te zijn, nu de werktijden geen negen-tot-vijf functie inhoudt.