Timmer & van Meurs
-ADVOCATUUR-

Faillissementsrecht

De advocaat en/of curator heeft onder meer als taak:

– onderzoeken of het aanspannen van een rechtszaak/voeren van verdediging in geval dit kansrijk is
-analyseren en beoordelen van bevindingen met het oog op de voorbereiding van een zaak
– vaststellen van een verdedigingsstrategie
– opstellen van de benodigde juridische documenten voor het doorlopen van een gerechtelijke procedure
– verstrekken van advies over haalbare of onhaalbare juridische kwesties
– overleggen/bepalen van de strategie en de rechtsprocedures, verzamelen van voldoende bewijslast voorafgaand aan de rechtszaak
– overleg met de rechtbank/rechter-commissaris over o.a. verkoop activa, voortzetting onderneming c.q. doorstart mogelijkheden, onbehoorlijk bestuur, is er sprake van paulanieus handelen en eventueel daartegen te ondernemen maatregelen
– sinds 2021 is een wet van kracht geworden om een faillissement van de onderneming te voorkomen (Wet Homologatie Onderhands Akkoord, WHOA). Ook hier ligt een adviserende taak waarbij de advocaat kan optreden als herstructureringsdeskundige of als observator bij het aanbieden van een herstructureringsakkoord
– uiteraard is er ook een taak voor de curator/advocaat een onderzoek te doen naar de aanpak van onregelmatigheden rondom uitgesproken faillissementen waarin hij is benoemd tot curator

Curator

Vanaf de eerste beëdigingsdatum is Chris Timmer door vele arrondissementsrechtbanken in Nederland in de loop der jaren tot op heden in meer dan 500 faillissementen benoemd tot curator, welke faillissementen door hem zijn afgewikkeld en/of in afwikkeling zijn.