Timmer & van Meurs
-ADVOCATUUR-

Mr. Chris Timmer

Advocaat

Mr. C.W. Timmer is na het volgen van de middelbare schoolopleiding (Mulo en HBS, Ubbo Emmius Lyceum) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) afgestudeerd in het hoofdvak privaatrecht. Na zijn studie is hij gedurende anderhalf jaar werkzaam geweest in het openbaar bestuur. Daarna is hij bij de toenmalige rechtbank Zwolle (thans rechtbank Overijssel) rechtbank beëdigd als advocaat op 19 september 1981.

Vanaf de eerste beëdigingsdatum is hij door vele arrondissementsrechtbanken in Nederland in de loop der jaren tot op heden in meer dan 500 faillissementen benoemd tot curator, welke faillissementen door hem zijn afgewikkeld en/of in afwikkeling zijn.

Vanaf 1996 is mr. Timmer lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD, een specialistische opleiding waarbij hij gebruik heeft gemaakt van samenwerkingsnetwerken in diverse procedures, gebruik makend van zijn functie als advocaat in welke functie hij wordt geacht de juridische belangen te behartigen van particulieren en/of bedrijven (al dan niet gefailleerd) bij juridische aangelegenheden.

Insolventierecht met als sub rechtsgebieden

– Voortzetting onderneming, doorstart en/of liquidatie afwikkeling
– Surséance van betaling
– Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
– Wet Schuldsanering Natuurlijke personen (WSNP)